آکادمی شیرپوینت ایران
آموزش آکادمیک خانه > آموزش آکادمیک

قوانین تخفیف

قوانین تخفیف

قوانین تخفیف دوره هایی که در محل آکادمی برگزار میشود :

قوانین تخفیف دوره هایی که در محل آکادمی برگزار میشود :

  • ثبت نام و پرداخت دو هفته قبل از شروع دوره شامل 10 درصد تخفیف خواهد بود
  • ثبت نام گروهی ( بیش از 3 نفر) شامل 10 درصد تخفیف و بیش از 8 نفر شامل 20 درصد تخفیف خواهد بود.
  • کارمندان و افراد معرفی شده توسط مراکز خیریه معتبر شامل 40 درصد تخفیف خواهند بود.
  • تخفیف 15 درصدی برای تمامی کلاس هایی که صبح ( قبل از ساعت 13) برگزار می گردد.
  • نفر اول هر دوره ( دوره هایی که شامل آزمون داخلی می باشند) برای ثبت نام در یک دوره بعدی شامل 20 درصد تخفیف خواهند بود.( این تخفیف به مدت یک سال قابل استفاده است)
  • افرادی که سه دوره و بیش از آن در آکادمی گذرانده اند میتوانند در یک سمینار یا کارگاه با 40 درصد تخفیف ثبت نام کنند.
  • استفاده از تخفیف های مناسبتی با قوانین خاص یا کارت های تخفیف که قوانین مربوط به آن در پشت آن یادداشت شده است
  • تخفیف های مناسبتی که ازطریق اخبار سایت و کانال رسمی تلگرام آکادمی شیرپوینت ایران اعلام می شود.

√شایان ذکر است موارد تشویقی و تخفیف قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

√دانشجویان گرامی می توانند با پرداخت سی درصد از مبلغ دوره و ارائه چک بانکی تا قبل از پایان دوره هزینه دوره را تقسیط نمایند. شایان ذکر است دانشجویانی که مبادرت به تقسیط می نمایند شامل موارد تخفیف نخواهند شد.

قوانین تخفیف دوره های بیرون سازمانی:

قوانین تخفیف دوره های بیرون سازمانی:

آکادمی شیرپوینت ایران این امکان را دارد که دوره های عمومی و تخصصی خود در محل مشتری برگزار نماید:

آکادمی شیرپوینت ایران این امکان را دارد که دوره های عمومی و تخصصی خود در محل مشتری برگزار نماید:
  • برگزاری این دوره ها در محل مشتری منوط به هماهنگی های لازم و دارا بودن سایت کامپیوتری مجهز می باشد.
  • صاحبان کسب و کار در صورت برگزاری دوره ها در محل مشتری تا نهمین نفر بصورت عادی و از نفر دهم به بعد شامل 40 درصد تخفیف خواهند شد.