آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > بازار کار شیرپوینت > مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

       در این بخش اعلان موقعیت های کاری در بخش ثبت موقعیت های کاری در حوزه شیرپوینت به اطلاع اعضای آکادمی شیرپوینت ایران و بازدیدکنندگان سایت خواهد رسید، همچنین با کلیک بر روی جزئیات شما می توانید جزئیات موقعیت های کاری ثبت شده را مشاهده نمایید.

شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
توسعه ارتباطات آبانگانتهرانجزئیات »
پیمانکار صنعت نفت و گازتهرانجزئیات »
پیمانمکار در صنعت نفت و گازتهرانجزئیات »
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانتهرانجزئیات »
شرکت:توسعه ارتباطات آبانگانجزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:سرپرست حرفه ای سایت, مدیر ارشد شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت
شرکت:پیمانکار صنعت نفت و گازجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, مدیر ارشد شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, سرپرست حرفه ای سایت
شرکت:پیمانمکار در صنعت نفت و گازجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:سرپرست حرفه ای سایت, مدیر ارشد شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت, آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت
شرکت:شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانجزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:متخصص توسعه شیرپوینت