آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > بازار کار شیرپوینت > مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

       در این بخش اعلان موقعیت های کاری در بخش ثبت موقعیت های کاری در حوزه شیرپوینت به اطلاع اعضای آکادمی شیرپوینت ایران و بازدیدکنندگان سایت خواهد رسید، همچنین با کلیک بر روی جزئیات شما می توانید جزئیات موقعیت های کاری ثبت شده را مشاهده نمایید.

شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
شرکت نفت ری سانتهرانجزئیات »
شرکت توسعه ارتباطات نوین آویژهتهرانجزئیات »
شرکت صنایع لفاف زرین تهرانجزئیات »
شرکت:شرکت نفت ری سانجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:کاربر شیرپوینت, سرپرست حرفه ای سایت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت
شرکت:شرکت توسعه ارتباطات نوین آویژهجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:سرپرست حرفه ای سایت, مدیر ارشد شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت
شرکت:شرکت صنایع لفاف زرین جزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:کاربر شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت, آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت