آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
D1توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی61398/10/12 09:00ایندوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمدرضا دستوری9,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی71399/2/8 16:30ایندوره دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30الی19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,200,000درحال برگزاری
I1مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریمفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریعادیدوره آموزشی101399/2/17 17:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17الی20 می باشد.عرفان معارفی12,900,000درحال برگزاری
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی61399/1/31 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16الی19 می باشد.عرفان معارفی7,200,000درحال برگزاری
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی71399/3/18 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16الی 19می باشد.عرفان معارفی7,900,000ظرفیت تکمیل است
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی71399/3/19 16:30دوشنبه ها ساعت 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه ها ساعت ساعت 9 الی 13 می باشد.سلین سرکیسیان8,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتمجازیسمینار11399/3/19 15:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71399/3/26 16:30ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,900,000در حال ثبت نام
C2پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی61399/4/8 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51399/4/16 16:30ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12 می باشد.محمد مهدی برخوردار7,900,000در حال ثبت نام
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی71399/4/21 16:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی9,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی71399/5/6 16:30ایندوره دو شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12 می باشد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:D1
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1398/10/12 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/1/31 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:7,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری
کد دوره:I1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/2/17 17:00
تعداد جلسات:10
هزینه:12,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/2/8 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:5,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/3/18 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس:ظرفیت تکمیل است
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1399/3/19 15:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:سلین سرکیسیان
تاریخ شروع:1399/3/19 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/3/26 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/4/16 16:30
تعداد جلسات:5
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/4/21 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.