آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71398/8/22 16:30ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30الی 19:30می باشد.محمد مهدی برخوردار5,200,000درحال برگزاری
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی91398/8/23 09:00این دوره پنجشنبه ها از ساعت 9الی 13 می باشد.محمد خزاعی12,200,000درحال برگزاری
H2معماری شیرپوینت - پیشرفتهمعماری شیرپوینت - پیشرفتهعادیدوره آموزشی61398/9/10 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17 الی 20:30 می باشد.عرفان معارفی9,200,000درحال برگزاری
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسعادیدوره آموزشی81398/12/13 16:00ایندوره دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی9,200,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11398/9/18 15:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61398/9/23 16:30ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30الی 19:30می باشد.محمد مهدی برخوردار7,200,000در حال ثبت نام
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی81398/10/1 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی9,200,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی81398/10/11 16:30ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,200,000در حال ثبت نام
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/10/1 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:9,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/10/11 16:30
تعداد جلسات:8
هزینه:8,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با نینتکس
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/12/13 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:9,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/8/22 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:5,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1398/8/23 09:00
تعداد جلسات:9
هزینه:12,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
معماری شیرپوینت - پیشرفته
کد دوره:H2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/9/10 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:9,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1398/9/18 15:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/9/23 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:7,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.