آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسعادیدوره آموزشی71397/9/6 16:00این دوره یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی6,900,000درحال برگزاری
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51397/9/19 16:30 این دوره دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:00 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,900,000درحال برگزاری
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی81397/9/21 16:00این دوره شنبه ها از ساعت 16 الی 19 و چهارشنبه ها از ساعت 17 الی 20 می باشد.عرفان معارفی7,900,000درحال برگزاری
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/9/28 16:30محمد مهدی برخورداررایگاندر حال ثبت نام
H1معماری شیرپوینت - مقدماتیمعماری شیرپوینت - مقدماتیعادیدوره آموزشی41397/10/23 16:00این دوره یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16الی20 می باشدعرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی61397/10/26 16:30این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20 می باشد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61397/10/2 16:30این دوره یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت16:30 الی20 می باشد.محمد مهدی برخوردار4,900,000در حال ثبت نام
I1مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریمفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریعادیدوره آموزشی71397/11/7 16:00این دوره یکشنبه ها از ساعت 16 الی 20 می باشد.عرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/11/8 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی61397/11/15 16:30این دوره دوشنبه ها از ساعت 16:30الی20 می باشد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51397/11/18 09:00این دوره پنج شنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.مریم مرادزاده4,900,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی71397/11/27 16:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16الی19 می باشد.عرفان معارفی6,400,000در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/10/2 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
معماری شیرپوینت - مقدماتی
کد دوره:H1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/10/23 16:00
تعداد جلسات:4
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/10/26 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/11/15 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:مریم مرادزاده
تاریخ شروع:1397/11/18 09:00
تعداد جلسات:5
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/11/27 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:6,400,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری
کد دوره:I1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/11/7 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1397/11/8 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/9/19 16:30
تعداد جلسات:5
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/9/21 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.