آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
D1توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی81400/2/20 16:00ایندوره دوشنبه ها و چهارشنبه ها ازساعت 16 الی 20 می باشد.محمدرضا دستوری19,900,000در حال ثبت نام
D2توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی81400/2/27 16:00این دوره دوشنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت 16 الی 20 می باشد.محمدرضا دستوری19,900,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی61399/8/19 16:00ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13می باشد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
C2پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی61399/9/10 16:00ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13می باشد.عرفان معارفی11,000,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسمجازیدوره آموزشی81399/11/25 16:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی12,000,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسفشردهدوره آموزشی61399/11/30 09:00ایندوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.عرفان معارفی52,900,000درحال برگزاری
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی61400/1/29 17:00ایندوره یکشنبه ها از ساعت 17 الی 20 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی12 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11400/2/19 10:00سه شنبه 5 اسفندسیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیمجازیدوره آموزشی61400/2/25 16:00ایندوره شنبه ها از ساعت 16 الی 20 می باشد.عرفان معارفی12,000,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرمجازیدوره آموزشی81400/2/26 17:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17 الی20 می باشد.محمد مهدی برخوردار11,000,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51400/2/30 09:00ایندوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرفشردهدوره آموزشی81399/11/16 09:00ایندوره یکشنبه و سه شنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.عرفان معارفی50,600,000درحال برگزاری
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/11/16 09:00
تعداد جلسات:8
هزینه:50,600,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
طراحی فرآیند با نینتکس
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/11/25 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:12,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با نینتکس
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/11/30 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:52,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/8/19 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفته
کد دوره:C2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/9/10 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:11,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1400/1/29 17:00
تعداد جلسات:6
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1400/2/19 10:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:D1
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1400/2/20 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:19,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1400/2/25 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:12,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1400/2/26 17:00
تعداد جلسات:8
هزینه:11,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.