آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
C1پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیپیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیعادیدوره آموزشی71396/12/19 16:00عرفان معارفی5,900,000در حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی121397/1/19 16:00آریا دلشاد9,900,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با Nintex Workflowطراحی فرآیند با Nintex Workflowعادیدوره آموزشی51397/1/27 16:00این دوره یک روز در هفته و در بازه زمانی چهار ساعته برگزار می گردد.عرفان معارفی5,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/1/28 09:30سیدمحمد جواهری0در حال ثبت نام
H1آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - مقدماتیآرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - مقدماتیعادیدوره آموزشی51397/1/30 09:30این دوره یک روز در هفته و هر جلسه آن در بازه زمانی 4 ساعته برگزار می گردد.عرفان معارفی6,800,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71397/2/25 10:00محمد مهدی برخوردار4,900,000در حال ثبت نام
WIکارگاه تخصصی نصب حرفه ای و کامل شیرپوینتکارگاه تخصصی نصب حرفه ای و کامل شیرپوینتعادیکارگاه11397/4/25 09:30این کارگاه یک روزه و در بازه زمانی 7 ساعته برگزار می گردد.عرفان معارفی2,900,000در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1396/12/19 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:آریا دلشاد
تاریخ شروع:1397/1/19 16:00
تعداد جلسات:12
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با Nintex Workflow
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/1/27 16:00
تعداد جلسات:5
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1397/1/28 09:30
تعداد جلسات:1
هزینه:0
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - مقدماتی
کد دوره:H1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/1/30 09:30
تعداد جلسات:5
هزینه:6,800,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/2/25 10:00
تعداد جلسات:7
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام
کارگاه تخصصی نصب حرفه ای و کامل شیرپوینت
کد دوره:WI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/4/25 09:30
تعداد جلسات:1
هزینه:2,900,000
وضعیت کلاس:در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.