آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
D1توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی61398/10/12 09:00ایندوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمدرضا دستوری9,900,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی61399/8/19 16:00ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13می باشد.عرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی101399/7/19 16:00ایندوره شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمد خزاعی13,900,000در حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61399/9/1 16:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی7,900,000درحال برگزاری
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11399/9/5 10:00چهار شنبه از ساعت 10الی 12 (ارشدان دانشگاه تهران)شرکت برای تمام عموم آزادسیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
C2پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی61399/9/10 16:00ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13می باشد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
P1مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتمدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتعادیدوره آموزشی81399/9/11 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمد خزاعی12,900,000در حال ثبت نام
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی81399/9/22 16:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی81399/9/24 16:30ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16:30الی 19:30و پنجشنبه از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:D1
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1398/10/12 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1399/7/19 16:00
تعداد جلسات:10
هزینه:13,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/8/19 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/9/1 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفته
کد دوره:C2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/9/10 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکت
کد دوره:P1
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1399/9/11 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:12,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/9/22 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/9/24 16:30
تعداد جلسات:8
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1399/9/5 10:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.