آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی51400/4/17 09:00این دوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.محمد مهدی برخوردار6,900,000درحال برگزاری
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی61400/4/1 16:00این دوره سه شنبه هاازساعت 16 الی 20( حضوری ) برگزار خواهد شد.عرفان معارفی12,000,000درحال برگزاری
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیمجازیدوره آموزشی71400/5/24 16:00این دوره روزهای شنبه وچهارشنبه از ساعت 16 الی 19 بصورت حضوری برگزار خواهد شد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتمجازیسمینار11400/5/19 10:00رایگانسیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61400/5/21 :محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی51400/5/10 :عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرمجازیدوره آموزشی81400/5/10 17:00این دوره روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 20 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.عرفان معارفی11,000,000در حال ثبت نام
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1400/4/1 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:12,000,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1400/4/17 09:00
تعداد جلسات:5
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1400/5/10 :
تعداد جلسات:5
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1400/5/10 17:00
تعداد جلسات:8
هزینه:11,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1400/5/19 10:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1400/5/21 :
تعداد جلسات:6
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1400/5/24 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.