آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره کاربری شیرپوینت 2013(A1)

سرفصل دوره کاربری شیرپوینت 2013(A1)

سرفصل دوره کاربری شیرپوینت 2013(A1)

End User Training 55016A, 50575A

عنوان تخصص: کاربر حرفه ای شیرپوینت

عنوان دوره: کاربری شیرپوینت

شناسنامه دوره:

عنوان دوره آموزشی
مدت زمان دوره 12 (ساعت)
تعداد جلسات 4 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: کاربران نهایی شیرپوینت
سطح دوره مبتدی
نسخه نرم افزار: SharePoint 2013 Server
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

دوره کاربر حرفه ای شیرپوینت، دوره ای برای استفاده بهتر از شیرپوینت توسط کاربران نهایی در سازمانها است. در بسیاری از پیاده سازی های شیرپوینت، بخش آموزش کاربر نهایی به فراموشی سپرده می شود و نحوه استفاده صحیح از امکانات شیرپوینت و مجموعه آفیس توسط کاربران بدیهی فرض می گردد. در عمل درصد بسیار کمی از کاربران به امکانات جدید شیرپوینت و آفیس تسلط داشته و از تغییرات و بهبودهای ایجاد شده بی خبر بوده و ابزار جدید را همانند ابزارهای ده سال قبل به کار می گیرند. نحوه به کارگیری صحیح از شیرپوینت یکی از عوامل پروژه های موفق شیرپوینت می باشد.

مخاطب دوره:

مخاطب این دوره کلیه کاربران سازمان ها و شرکت ها که می بایست به عنوان کاربر نهایی از شیرپوینت برای مشاهده، ورود و یا بررسی و ارزیابی اطلاعات و اسناد موجود در شیرپوینت استفاده نمایند، طراحی شده است. شرکت کننده در این دوره به صورت کامل با محیط کاربری شیرپوینت آشنایی پیدا نموده و با ابزارهای جدید در شیرپیونت 2013 آشنا می گردد. شرکت کننده همچنین مهارت های استفاده از ریبون و اجزای آن، لیست ها و کتابخانه های اصلی ، نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات و صفحات آموزش داده می شود.

پیش نیاز دوره :

 • آشنایی به اینترنت و محیط ویندوز

مدت دوره:

 • 12 ساعت: 4 جلسه آموزشی 3 ساعته

A1: End User Training

Module1: SharePoint Overview

 • What is SharePoint?
 • Version History of SharePoint
 • Role of SharePoint Server in LAN.
 • Team Collaboration
 • Document Management
 • LAB : Hands-on practice

Module 2: Accessing SharePoint

 • Logon
 • SharePoint Navigation
 • Regional Settings
 • LAB: Hands-on practice

Module 3: SharePoint Libraries Lessons

 • Document Libraries
 • Library Navigation
 • Opening Documents
 • Checking Out Documents
 • Creating Alerts
 • Uploading Documents
 • Blocked File Types
 • Creating Folders
 • Creating New Documents
 • Views
 • Picture and Asset Libraries
 • LAB: Hands-on practice

Module 4: Search

 • Search Features
 • Advanced Search
 • LAB: Hands-on practice

Module 5: Using SharePoint Task Lists

 • Adding and Updating Tasks
 • Using Task Views
 • Synchronizing Tasks lists with Outlook
 • LAB: Hands-on practice

Module 6: Working with Calendars

 • Calendar Navigation and Views
 • Adding Calendar Events
 • Dealing with long lists of events
 • Synchronizing SharePoint Calendars with Outlook
 • LAB: Hands-on practice

Module 7: SharePoint Wikis

 • Creating a knowledgebase with a Wiki
 • Editing a Wiki
 • Wiki Versioning
 • Incoming Links
 • Wiki Views
 • LAB: Hands-on practice

Module 8: Discussion Boards

 • Create new discussions
 • Read and Reply to discussions
 • Flat and Threaded Views
 • LAB: Hands-on practice

Module 9: SharePoint Social Features

 • Blogs
 • Tagging Content
 • My Sites
 • LAB: Hands-on practice