آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک >سرفصل دوره مدیریت پروژه سازمانی و MSP

سرفصل دوره P1 (مدیریت پروژه و MSP)

سرفصل دوره P1 (مدیریت پروژه و MSP)

Project Server + MSP

عنوان تخصص : EPM + MSP

عنوان دوره : مدیریت پروژه سازمانی و MSP

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 24 (ساعت)
تعداد جلسات 8 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب:
 • کلیه کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیران پروژه ها
 • مهندسین صنایع
سطح دوره متوسط
نسخه نرم افزار: SharePoint 2016 Server + Project Server 2016 + Project Professional
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره
توضیحات شفاهی دوره

اهداف دوره:

پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که:
 • به طور موثر چرخه حیات یک پروژه را تعریف و فازهای شروع، برنامه¬ریزی، اجرا، کنترل و پایان را طی کنید.
 • تقویم سازمانی تعریف کرده و در سه سطح پروژه، فعالیت و منبع از آن استفاده کنید.
 • از نماها و جداول مختلف استفاده کنید.
 • نما یا جدول سفارشی ایجاد کنید.
 • انواع منابع پروژه (کار، تجهیزات و هزینه و در دو نوع نوعی و بودجه¬ای) را با تمام ویژگی¬های آن¬ها تعریف کنید.
 • منابع را با روش های ابتکاری به روش بهینه به فعالیت¬ها تخصیص دهید.
 • گزارشگیری موثری از پروژه داشته باشید.
 • فیلترها و گروه بندی های سفارشی ایجاد کنید.
 • مفهوم Project Server و اجزای تشکیل دهنده آن را درک کنید.
 • چرخه حیات ارتباطی پروژه از طریق Project Server توصیف کنید.
 • رابط راهبری Project Web Application (PWA) را درک کنید.
 • حساب کاربری ورود به Microsoft Project Professional را ایجاد کنید.
 • پروژه ها را مدیریت کرده و پیشرفت آن ها را ثبت کنید.
 • سایت پروژه¬ها را مدیریت کنید.
 • اشیا سازمانی را پاک کنید.
 • داده¬های پروژه را در Excel فراخوانی و تحلیل کنید.
 • فیلدهای سفارشی به همراه شاخص¬های گرافیکی تعریف کنید.
 • مسیر یا مسیرهای بحرانی پروژه را شناسایی کنید.
 • تیم پروژه را بر مبنای منابع سازمانی تعریف کنید
 • از طریق تایم شیت روزانه فعالیت های شخصی را بروز کنید
 • بروزرسانی و تأیید وظایف پروژه ای از مرکز وظایف و مرکز تأییدها را انجام دهید
 • تفاوت روش های مختلف محاسبه پیشرفت پروژه را در عمل ارزیابی کنید
 • گزارش تخصیص منابع پروژه از درگاه تحت وب و خروجی اکسل تهیه کنید
 • یک برنامه زمانبندی مستقل را بروی پراجکت سرور انتشار دهید
 • مالک پروژه و مشخصات پروفایل پروژه را تغییر دهید
 • با اجزاء مختلف سایت پروژه آشنا شوید و کارکردهای هریک را در عمل ارزیابی کنید
 • از یک برنامه زمانبندی تحت سرور نسخه پیشتیبان تهیه کنید
 • نماهای مختلف را در PWA و محیط MSP فراخوانی کنید

مخاطب دوره:

 • کلیه کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیران پروژه ها.
 • مهندسین صنایع

پیش نیاز:

 • آشنایی به مجموعه نرم افزارهای آفیس

مدت دوره:

 • 24 ساعت: 8 جلسه آموزشی 3 ساعته

Microsoft Project Professional

Module 01: Microsoft Project User Interface

 • Introducing Microsoft Project
 • Understanding the Ribbon
 • Using the Task Ribbon
 • Using the Resource Ribbon
 • Using the Project Ribbon
 • Using the View Ribbon
 • Using the Format Ribbon
 • Collapsing the Ribbon
 • Using the Backstage (File Tab)
 • Using Navigation Features
 • Using Shortcut Menus
 • Using Built-In Keyboard Shortcuts
 • Zooming the Timescale Bar
 • Using the Zoom Slider
 • Customizing the User Interface
 • Customizing the Ribbon
 • Customizing the Quick Access Toolbar
 • Importing/Exporting a Custom Ribbon

Module 02: Views, Tables, Filters, and Groups Reviewing the Microsoft Project Data Model Understanding New Views

 • Applying a View
 • Understanding Changes to the Default Tables
 • Applying a Table
 • Understanding New Filters
 • Applying a Standard Filter
 • Applying a Highlight Filter
 • Understanding New Groups
 • Applying a Group

Module 03: Project Planning

 • Creating a New Project from a Template
 • Creating a New Project from a SharePoint Task List
 • Creating a New Project Using an Office Template
 • Defining a New Project
 • Setting Project Options
 • Setting the Task Mode Option
 • Setting Options in the Project Options Dialog
 • Setting General Options
 • Setting Display Options
 • Setting Schedule Options
 • Setting Proofing Options
 • Setting Save Options
 • Setting Language Options
 • Setting Advanced Options
 • Setting Add-Ins Options
 • Setting Trust Center Options
 • Saving a Project as an Alternate File Type
 • Saving a Project File as a PDF or XPS Document
 • Understanding Reduced Functionality with Older Project File Formats
 • Opening a Project Created in an Older Version of Microsoft Project
 • Saving a Project to SharePoint
 • Sharing a Project via E-Mail

Microsoft Project Server

Module 04: Preparing to Use Project Server

 • Understanding Project Server and Project Web App
 • Planning the Implementation
 • Software requirements
 • Hardware requirements
 • Assessing the network environment
 • Considering software/hardware scenarios
 • Assessing organizational requirements
 • Identify the people who will approve the Project Server design
 • Identify staff members to interview
 • Create a requirements definition questionnaire
 • Conduct interviews
 • Calculate ROI
 • Designing the system
 • Establishing and enforcing organizational standards Training
 • Developing a strategy for implementation and configuration
 • Avoiding the Pitfalls

Module 05: Project Server and the Project Manager

 • Using Project Web App to Manage Projects
 • Updating a schedule in Project Web App
 • Saving changes
 • Assigning resources using Project Web App
 • Opening a published project in Project Professional
 • Working with Web-Based Projects in Project Professional
 • Connecting to Project Server
 • Creating a Project Server login account
 • Logging in to Project Server from Project Professional
 • Enabling task reassignment for team members
 • Storing a draft project in the Project Server database
 • Publishing project information
 • Opening a project
 • Understanding the Open dialog box
 • Opening a draft project or a published project
 • Closing a project stored in the Project Server database
 • Assigning Resources to Projects
 • Adding enterprise resources to your project
 • Replacing generic resources with real resources
 • Notifying resources of assignments
 • Using the Resource Substitution Wizard
 • Tracking Progress
 • Setting up status reports
 • Receiving updates from team members
 • Reviewing and updating the project workflow
 • Handling project issues and risks

Module 06: Project Server and the Day-to-Day User

 • Logging on to Project Web App
 • Reviewing the Home Page
 • Customizing the Home Page
 • Viewing and Recording Information
 • Working with your tasks
 • Entering time on tasks
 • Submitting task updates
 • Adding tasks
 • Reassigning a task
 • Working with your timesheet
 • Entering time
 • Saving timesheet entries
 • Reporting administrative time
 • Submitting a Project Proposal
 • Working with Documents
 • Reporting Status

Module 07: Project Server and the Executive

 • Logging into Project Web App
 • Using Workflows to Manage Projects
 • Analyzing Possible Project Portfolios
 • Reviewing the Driver Library
 • Prioritizing business drivers
 • Creating a portfolio
 • Viewing the results of the analysis
 • Analyzing and adjusting the cost
 • Evaluating resource constraints