آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش فرم آکادمیک > سرفصل طراحی فرم با پاور فرمز

سرفصل دوره طراحی فرم با پاور فرمز

سرفصل دوره طراحی فرم با پاور فرمز

Power Forms(Openous Form)

عنوان تخصص: طراح حرفه ای فرم و گردش کار

عنوان دوره: طراحی فرم با پاور فرمز

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 21 (ساعت)
تعداد جلسات 7 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: طراحان فرم و گردش کار
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: Power Forms(Openous Form)
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره
توضیحات شفاهی دوره

شیرپوینت به عنوان یک زیرساخت قدرتمند امکان تعامل گروهی، مدیریت اسناد و اطلاعات، نگهداری و مدیریت محتوی، جستجوی پیشرفته در محتویات، هوش تجاری و فرم و گردش کار را داراست. استفاده حرفه ای در برخی از این موارد نیاز به تسلط ابزار خانواده شیرپوینت را نیاز دارد. در بخش طرحی حرفه ای فرم و با به کارگیری امکانات Power Forms امکان طراحی و پیاده سازی فرم های حرفه ای و زیبا فراهم می شود.

مخاطب دوره:

در حال به روز رسانی

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت (B1,B2)

مدت دوره:

 • 21 ساعت: 7 جلسه آموزشی 3 ساعته

Power Forms(Openous Form)

Install And Configure

DESIGNER

Controls

 • Auto Complete TextBox
 • Boolean Radio Buttons
 • Button
 • Chart
 • Checkbox
 • CheckBoxes
 • ColumnHistoryViewer
 • Combobox
 • DataEntyGrid
 • DataGrid
 • Date Picker
 • DateTime picker
 • Document Grid
 • Hyperlink
 • Hyperlink TextBox
 • Image
 • Image CheckBox
 • Label
 • Line Separator
 • List And Form
 • LookupPicker
 • MenuButton
 • Multi Lookup Picker
 • Multi People Piker
 • Number Textbox
 • People Combobox
 • People Picker