SharePoint Academy خانه > درباره ما

در باره ما

در باره ما

بنیان گذاران آکادمی شیرپوینت ایران، بیش از 3500 ساعت آموزش دوره های شیرپوینت را در کارنامه خود دارند. نوع این آموزش ها، از آموزش کاربر حرفه ای تا آزمون های رسمی مایکروسافت بوده است.
در طی این آموزش ها موارد بسیاری به عنوان نقاط منفی آموزش مطرح بوده است. برخی از این موارد شامل موارد زیر می باشد:
 • عدم تناسب دوره ها با نیازهای واقعی افراد و سازمان ها
 • فشردگی بیش از دوره و انتقال بیش از حد مطالب در یک دوره آموزشی
 • عدم اختصاص زمان کافی برای کار عملی در دوره ها توسط دانشجویان
 • عدم توجه و به کارگیری نظرات و پیشنهادات موثر شرکت کنندگان در دوره ها توسط موسسات برگزار کننده

هدف ما رفع این مشکلات و ارائه آموزش های آکادمیک و تخصصی در حوزه شیرپوینت با ویژگی های زیر است.
 • به کارگیری روش های تعاملی و عملی در ارائه آموزش ها
 • به کارگیری تجارب آموزشی مدرسین آکادمی شیرپوینت ایران
 • ارائه دوره های متناسب و کاربردی با نیازهای افراد و سازمان ها
 • ارائه آموزش های موثر در حوزه های تخصصی و به صورت گام به گام
 • به روز نگه داشتن و انطباق سرفصل های آموزشی با دوره های رسمی مایکروسافت

آکادمی شیرپوینت

آکادمی شیرپوینت ایران توسط متخصصین و مدرسین باتجربه شیرپوینت پایه گذاری شده است. اعضای آکادمی شیرپوینت ایران، فعالیت خود را با اولین نسخه های شیرپوینت آغاز نموده و جمعاً، بیش از 3500 ساعت آموزش دوره های شیرپوینت را در کارنامه خود دارند. تنوع این آموزش ها، از آموزش کاربر حرفه ای تا آزمون های رسمی مایکروسافت می باشد. تجربه طولانی، به روز نگه داشتن سرفصل ها و روش آموزشی، گرفتن بازخورد و به کارگیری روش های نوین در آموزش باعث شده که اثربخشی آموزش های این آکادمی موثرتر و متفاوت باشد.

نام و نام خانوادگی سابقه در حوزه شیرپوینت ساعات تدریس شیرپوینت حوزه تخصص شیرپوینت
سامان کلیایی 12 سال 1400 ساعت Architecture, Administration, Configuration, Office Integration
عرفان معارفی 7 سال 920 ساعت Administration, Configuration, InfoPath, Network
محمد مهدی برخوردار 4 سال 960 ساعت Administration, Configuration, SharePoint Designer, InfoPath,SharePoint Branding

موارد زیر برخی از مزایای آموزش های آکادمی شیرپوینت ایران است.:

 • برگزاری آموزش های شیرپوینت 2013 و شیرپوینت 2016
 • در نظرگرفتن Workshop و کار عملی در سرفصل هر دوره
 • برخورداری از فضای آموزشی با امکانات و تجهیزات پیشرفته
 • اطلاع رسانی و به روز نگه داشتن اعضاء از طریق محیط مجازی پس از اتمام دوره ها
 • دریافت آموزش های موثر و با کیفیت توسط با سابقه ترین مدرسین شیرپوینت در ایران
 • امکان برگزاری دوره های آموزشی در محل متقاضی همراه با تامین تجهیزات آموزشی
 • سرفصل های آموزشی هدفمند با تخصص های تعریف شده و مطابق با دوره های رسمی مایکروسافت